Adler Agro ? Artykuy rolne

Prowadzimy hurtow i detaliczn sprzeda artykuw do produkcji rolnej. Naszym klientom zapewniamy rwnie doradztwo polowe, szkolenia oraz udzia w programach lojalnociowych.

Skorzystaj z wyszukiwarki rodkw ochrony rolin znajdujcej si na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: WYSZUKIWARKA

Etykiety-instrukcje stosowania rodkw ochrony rolin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem MRiRW. rodki ochrony rolin chemiczne, biologiczne i biotechniczne: ETYKIETY-INSTRUKCJE

Rejestr rodkw ochrony rolin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem MRiRW: REJESTR

W naszej ofercie znajduj si:


rodki ochrony rolin, nasiona rzepaku, nasiona kukurydzy, nasiona zb i traw, nawozy mineralne i dolistne, folie do sianokiszonek i pryzm, sznurek i siatka rolnicza.


pasek

rodki ochrony rolin


pasek


Du Pont obecny jest ju na naszym rynku od ponad 30 lat. W brany rolniczej firma koncentruje si wanie na rodkach ochrony rolin.

Najwaniejsza grupa produktw w obrotach dziau to rodki do zwalczania chwastw (herbicydy).

pasek

Bayer CropScience oferuje swoim klientom w Polsce kompletne programy ochrony upraw oparte o pen palet rodkw ochrony, poczwszy od preparatw stosowanych jeszcze przed wschodami, a do stosowanych ju po zbiorach.

pasek

SYNGENTA? koncentruje si na gwnych rolinach uprawnych ? w szczeglnoci kukurydzy, zboach, soi oraz owocach i warzywach. Jej technologie obecne s take w innych uprawach np. rzepaku, buraka cukrowego, ryu i baweny. SYNGENTA? oferuje swoje rozwizania do ochrony rolin przed chwastami, chorobami, szkodnikami, do ochrony nasion oraz posiada lini produktw specjalistycznych.

pasek

Monsanto Polska Sp. z o.o. to lokalny oddzia amerykaskiego lidera w dziedzinie nowoczesnego rolnictwa i biotechnologii. Czerpic z ponad 100-letniego dowiadczenia firmy obecnej na kontynentach caego wiata, z powodzeniem funkcjonuje na polskim rynku od 1995 roku. Od lat siedemdziesitych firma dziaaa w Polsce w ramach Monsanto Company.

pasek

Dzia Crop Protection firmy BASF oferuje rodki grzybobjcze, insektycydy i herbicydy. Produkty i usugi tego dziau pomagaj rolnikom uzyskiwa wysze plony i lepsz jako produktw rolnych.

pasek

F&N Agro Polska Sp. z o.o. jest importerem produktw dwch midzynarodowych koncernw - FMC Corporation oraz NUFARM - wiatowych liderw w produkcji rodkw agrochemicznych.

pasek


Firma SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o. prowadzi import rodkw ochrony rolin, formuowanych nawozw dolistnych, nasion kukurydzy i rzepaku oraz rodkw higieny sanitarnej z Japonii i krajw Europy Zachodniej.


pasek

Cheminova jest producentem rodkw ochrony rolin. Cheminova opracowaa szerok gam rodkw ochrony rolin poprzez wewntrzne procesy i rozwj preparatw chemicznych.

pasek

HELM POLSKA Sp. z o.o. jest spk prowadzc dystrybucj pestycydw, herbicydw, fungicydw i regulatorw wzrostu na terenie Polski.

pasek

Zakady Chemiczne Organika Azot

Niemal 100 lat polskiej tradycji w produkcji i sprzeday rodkw ochrony rolin oraz produktw do higieny sanitarnej oraz wiadczenie usug z zakresu syntez, formulacji i konfekcji.

pasek

Firma dostarcza na polski rynek rodki ochrony rolin dla rolnictwa oraz dla dziakowcw, produkty do zwalczania zbdnej rolinnoci na terenach przemysowych i nieuytkowanych rolniczo, a take preparaty do higieny sanitarnej.

pasek

Makhteshim Agan Industries jest jednym z najwikszych i najdynamiczniej rozwijajcych si producentw pestycydw na wiecie.

pasek

Nasiona rzepaku


pasek

LG jest historycznym i strategicznym znakiem towarowym firmy Groupe Limagrain, zajmujcej si nasionami rolin rolniczych (kukurydzy, sonecznika i rzepaku). Jest gwn mark kukurydzy pastewnej tak we Francji, jak i w Europie. LG klasyfikowana jest rwnie na 3 miejscu w Europie w dziedzinie sonecznika.

pasek

SYNGENTA? koncentruje si na gwnych rolinach uprawnych ? w szczeglnoci kukurydzy, zboach, soi oraz owocach i warzywach. Jej technologie obecne s take w innych uprawach np. rzepaku, buraka cukrowego, ryu i baweny. SYNGENTA? oferuje swoje rozwizania do ochrony rolin przed chwastami, chorobami, szkodnikami, do ochrony nasion oraz posiada lini produktw specjalistycznych.

pasek

Firma AgroBras powstaa w listopadzie 2002 roku w Wgrowcu. Do zada firmy naley produkcja, marketing i dystrybucja nasion odmian rzepaku nalecych do hodowcw - udziaowcw firmy.

pasek

Monsanto Polska Sp. z o.o. to lokalny oddzia amerykaskiego lidera w dziedzinie nowoczesnego rolnictwa i biotechnologii. Czerpic z ponad 100-letniego dowiadczenia firmy obecnej na kontynentach caego wiata, z powodzeniem funkcjonuje na polskim rynku od 1995 roku. Od lat siedemdziesitych firma dziaaa w Polsce w ramach Monsanto Company.

pasek

Firma SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o. prowadzi import rodkw ochrony rolin, formuowanych nawozw dolistnych, nasion kukurydzy i rzepaku oraz rodkw higieny sanitarnej z Japonii i krajw Europy Zachodniej.

pasek

Nasiona kukurydzy


pasek

LG jest historycznym i strategicznym znakiem towarowym firmy Groupe Limagrain, zajmujcej si nasionami rolin rolniczych (kukurydzy, sonecznika i rzepaku). Jest gwn mark kukurydzy pastewnej tak we Francji, jak i w Europie. LG klasyfikowana jest rwnie na 3 miejscu w Europie w dziedzinie sonecznika.

pasek

Ma?sadour jest znaczca francusk grup dziaajc w agrobiznesie. Dziki tworzcym j dziaom zajmujcym si produkcj zwierzco - rolinn, utworzya przedsibiorstwo agro-przemysowe o zasigu midzynarodowym oparte na silnych relacjach zarwno z producentami rolnymi, jak i przetwrcami produktw rolnych.

pasek

Gwna dziaalno firmy to hodowla twrcza i zachowywanie odmian rolin rolniczych oraz reprodukcja i sprzeda materiau siewnego. Spka jest krajowym liderem w hodowli i produkcji mieszacw kukurydzy. Aktualnie w Krajowym Rejestrze Odmian znajduj si 33 odmiany kukurydzy pastewnej, a oprcz tego 2 odmiany kukurydzy cukrowej i 2 kukurydzy pkajcej. Zajmuj one okoo 40% areau uprawy tej roliny w Polsce.

pasek

SYNGENTA? koncentruje si na gwnych rolinach uprawnych ? w szczeglnoci kukurydzy, zboach, soi oraz owocach i warzywach. Jej technologie obecne s take w innych uprawach np. rzepaku, buraka cukrowego, ryu i baweny. SYNGENTA? oferuje swoje rozwizania do ochrony rolin przed chwastami, chorobami, szkodnikami, do ochrony nasion oraz posiada lini produktw specjalistycznych.

pasek

Maopolska Hodowla Rolin HBP

Maopolska Hodowla Rolin - HBP Spka z o.o. jest firm hodowlano-nasienn o wieloletnich tradycjach. Pocztki selekcji jakociowej datowane s od 1872 roku. Przedmiotem dziaalnoci Spki jest m.in. prowadzenie hodowli twrczej i zachowawczej rolin rolniczych.

pasek

Saaten Union jest organizacj, utworzon w 1965 roku przez siedem niemieckich firm hodowlano-nasiennych. W Polsce nasiona odmian Saaten-Union znane s od lat, jednak waciwy rozwj organizacji nastpi w 1999 roku, kiedy powstaa firma Saaten-Union Polska. Dzi firma oferuje szerok gam wysokowydajnych odmian rolin rolniczych zb, kukurydzy oraz rolin poplonowych.

pasek

Centrala Caussade Nasiona Polska znajduje si w Strzelinie na Dolnym lsku. Jednak dziki rozlokowaniu naszych przedstawicieli w rnych regionach Polski, mamy moliwo szybkiego dotarcia do Pastwa. Chtnie suymy pomoc w doborze najlepszych odmian dostosowanych do warunkw kadego gospodarstwa w kraju. Naszym klientom zapewniamy fachow pomoc i wsparcie na kadym etapie produkcji, od momentu wyboru odmiany i siewu, a do zbiorw.

W naszej ofercie koncentrujemy si przede wszystkim na dwch gatunkach: kukurydzy i rzepaku. Dysponujemy rwnie wprowadzanymi sukcesywnie do obrotu wysokiej klasy nasionami sonecznika, traw, rolin strczkowych i pastewnych.

pasek

Nasiona zb i traw


pasek

Maopolska Hodowla Rolin HBP

Maopolska Hodowla Rolin - HBP Spka z o.o. jest firm hodowlano-nasienn o wieloletnich tradycjach. Pocztki selekcji jakociowej datowane s od 1872 roku. Przedmiotem dziaalnoci Spki jest m.in. prowadzenie hodowli twrczej i zachowawczej rolin rolniczych.

pasek

Nawozy mineralne i dolistne


pasek

TIMAC Agro Polska oferuje szerok gam nawozw specjalistycznych (granulowanych i dolistnych) oraz bloki mineralne dla zwierzt. Nasz ofert kierujemy do wszystkich rolnikw, take do tych najbardziej wymagajcych, wykorzystujcych nowoczesne i intensywne technologie produkcji.

pasek

Przedsibiorstwo PRP Technologies wspiera produkcj rolnicz preparatami wykorzystujcymi waciwoci stabilizujce i stymulujce zwizkw mineralnych. Firma produkuje i dystrybuuje produkty oraz usugi, ktre umoliwiaj rozwj ywotnych funkcji gleb oraz rolin.

pasek

ANWIL S.A. to jedno z najwikszych przedsibiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodce w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczcym producentem nawozw azotowych.

pasek

ZAK Spka Akcyjna to jeden z najwikszych producentw chemicznych w Polsce. Oferta skierowana jest do nastpujcych sektorw gospodarki: rolnictwo, budownictwo, przetwrstwo chemiczne, przemys tworzywowy. Firma produkuje nawozy azotowe: saletra, saletrzak, mocznik.

pasek

Azoty Tarnw cz 80-letni tradycj z nowoczesnoci. Domen firmy s tworzywa konstrukcyjne (poliamidy, polioksymetylen, tworzywa modyfikowane), kaprolaktam oraz nawozy mineralne.

pasek

Przedsibiorstwo INTERMAG sp. z o.o. zaoone w 1988 roku jest czoowym polskim producentem nawozw dolistnych, donasiennych, przeznaczonych do fertygacji oraz stymulatorw wzrostu i innych preparatw dla profesjonalnego rolnictwa i ogrodnictwa.

pasek

Zakady Chemiczne ?POLICE" S. A. nale do europejskiej czowki firm nawozowych i s jednoczenie jednym z najwikszych polskich eksporterw.

pasek

Koszelowskie Zakady Kredowe to nowoczesne przedsibiorstwo znajdujce si we wschodniej czci Polski. Produkuj nawozy naturalne i kred techniczn w formie granulowanej oraz pylistej.

pasek

Folie do sianokiszonek i pryzm


pasek

Czoowy francuski producent folii kiszonkarskiej. W naszej ofercie znalaza si piciowarstwowa folia Newrap5.

pasek

Jeden z najwikszych w Europie producentw folii rolniczej. 50 lat tradycji i 40% udzia w rynku Austrii oraz pozycja w pierwszej dziesitce w Europie powoduj, e produkty Unterland doskonale sprawdzaj si rwnie w Polsce.

pasek

Niemiecki producent folii rolniczej. Dziaalno swoj rozpocz 1983 i z kadym rokiem swoimi innowacyjnymi rozwizaniami zdobywa coraz szersze rynki.

pasek

Od 2002 roku firma dostarcza Nowoczesne Technologie Pakowania, oparte na sprawdzonych jakociowo materiaach opakowaniowych oraz technologicznie zaawansowanych maszynach pakujcych. Wszystko dla optymalizacji pakowania.

pasek

Sznurek i siatka rolnicza


pasek

Tama specjalizuje si w produkcji opakowa i produktw ochronnych dla rolnictwa. Gwne produkty to: siatki rolnicze, siatki ochronne, siatki zacieniajce, siatki do zastosowa ogrodniczych, folia do baweny, sznurek rolniczy i artykuy gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych.

pasek

Bezalin S.A. to polska tradycja sigajca poowy XIX wieku. Od pocztku swego istnienia firma specjalizuje si w produkcji wyrobw powroniczych. Zastosowanie wyrobw marki Bezalin jest praktycznie nieograniczone: w ochronie przeciwpoarowej, w przemyle cikim, transporcie, rolnictwie, w przemyle stoczniowym, w eglarstwie i turystyce, do produkcji sprztu sportowego, w tapicerstwie i kaletnictwie, itp.

pasek

Terplast jest polsk firm, ktra rozpocza swoj dziaalno w 1984 r. w Sieradzu. Terplast wytwarza ponad pi milionw metrw sznurka dziennie, co daje okoo 7.500 ton rocznie i posiada w swojej ofercie produkcyjnej ponad 100 rodzajw wyrobw.

pasek

galeria zdj

Nasi handlowcy

Biaystok - siedziba firmy

Ewa Dziubanowska
kierownik dziau sprzeday
85 741 86 50 wew. 15
696 041 033
edziubanowska@adleragro.pl

Anna Niedwiecka
z-ca kierownika dz. sprzeday
85 741 86 50 wew. 29
696 041 039
aniedzwiecka@adleragro.pl

Renata Podlena
sprzedawca
85 741 86 50 wew. 12
696 029 351
rpodlesna@adleragro.pl

Zbigniew Dzienis
sprzedawca
85 741 86 50 wew. 13
668 136 601
zdzienis@adleragro.pl

Jolanta Malinowska
sprzedawca
85 741 86 50 wew. 14
696 041 048
jmalinowska@adleragro.pl

Mirosaw ukaszuk

przedstawiciel handlowy/

doradca terenowy
696 041 047
mlukaszuk@adleragro.pl

Grajewo - oddzia firmy

Andrzej Oleksy
z-ca kierownika oddziau w Grajewie
86 272 26 45
696 041 037
aoleksy@adleragro.pl

Jan Organek

przedstawiciel handlowy/

doradca terenowy
86 272 26 45
667 040 003
jorganek@adleragro.pl

Bielsk Podlaski - oddzia firmy

Grzegorz Niewiski
kierownik oddziau w Bielsku P.
85 730 08 58
696 041 036
gniewinski@adleragro.pl

psr 15-521 Biaystok - Zacianki, Szosa Baranowicka 62A, tel. 85 741 86 50, fax.85 741 81 20, bialystok@adleragro.pl
Adleragro.pl ? 2011 | Projekt i wykonanie: www.printart.com.pl
logo